SZKOLENIA REFUNDOWANE

Jesteśmy firmą szkoleniową wpisaną do Rejestru Firm Szkoleniowych prowadzonego przez Wojewódzki Urząd Pracy.

Jeśli jesteś osobą bezrobotną możesz ubiegać się o refundację naszych szkoleń w swoim Urzędzie Pracy.