SZKOLENIA DLA FIRM - Visual merchandising

Chętnie przygotujemy program szkoleniowy dopasowany specjalnie do Twoich potrzeb!

Przedmiotem oferowanych przez nas szkoleń dla firm przede wszystkim jest visual merchandising, przedstawiamy również techniki projektowania wystaw oraz ich aranżacji, w tym również stylizacji manekinów wystawowych, stylizacji samej sylwetki i analizy kolorystycznej. Dzięki naszym materiałom szkoleniowym, nasi słuchacze będą mieć szanse rozwoju swoich twórczych umiejętności. Nasze szkolenia przekazują również wiedzę dotyczącą nauki, jaką jest zarządzanie, dzięki czemu osoby biorące udział w szkoleniu będą przygotowane do zarządzania działem zajmującym się visual merchandisingiem lub sami będą mogli szkolić innych, wcielając się w rolę trenerów.

Posiadamy bogatą ofertę tematyczną:
- Visual Merchandising
- Projektowanie i aranżacja wystaw
- Stylizacja manekinów
- Szkolenia z rozwoju umiejętności twórczych
- Zarządzanie działem VM
- Szkolenia dla trenerów
- Stylizacja sylwetki i analiza kolorystyczna

SZKOLENIA OTWARTE

Oferowane przez nas szkolenia otwarte organizowane są regularnie, a z ich programem oraz dokładną ofertą, można zapoznać się na stronie Akademii VM.

SZKOLENIA REFUNDOWANE

Zapraszamy również osoby bezrobotne! Dzięki temu, że nasza firma wpisana została do Rejestru Firm Szkoleniowych, który prowadzony jest przez Wojewódzki Urząd Pracy, w odpowiednim UP, można starać się o refundację oferowanych przez nas szkoleń.